Program Czytamy Razem powstał w 2003 roku. Program „Czytamy razem” realizowany jest w Polsce od 2003 roku przy pomocy wolontariuszy przez Polskie Towarzystwo Dysleksji oraz Fundację FLY (od 2013 roku; w latach 2003-2012 przez Ognisko Polskiej YMCA w Gdyni). Powstał z inicjatywy wiceprzewodniczącej PTD oraz wiceprzewodniczącej

European Dyslexia Association, prof. Marty Bogdanowicz. Głównym koordynatorem merytorycznym od samego początku jest Beata Ingielewicz, terapeuta pedagogiczny i neurologopeda. Nad organizacją projektu od 2003 roku czuwa Radosław Daruk – prezes Fundacji FLY.

 Program został stworzony na podstawie założeń merytorycznych, jak i doświadczeń praktycznych jego autorów. Pierwotnie wzorowany był na kilku projektach brytyjskich i dopracowany w oparciu o doświadczenia z pięciu lat praktycznej realizacji przez wolontariuszy głównie w szkołach Trójmiasta. Same dzieci również dostarczyły wielu obserwacji, własnych opinii i komentarzy, które pozwoliły na kształtowanie coraz doskonalszej formy realizacji programu.

Dzisiaj, z okazji 15-lecia działalności otwieramy nową witrynę. Znajdują się tutaj wszystkie niezbędne informacje o Programie, jego twórcach, zasadach i sposobie wdrożenia Programu w swoim środowisku. Życzymy miłej lektury.