Już podczas Konferencji z okazji 15-lecia Programu dostępny będzie nieodpłatny podręcznik do Programu. Jest to drugie i poprawione wydanie. Książka stanowi kompendium wiedzy na temat programu "Czytamy Razem" wspierającego walkę z dysleksją na bazie metod aktywnego czytania w oparciu o wolontariat. Program prowadzony jest w

szkołach podstawowych. Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla szkolnych koordynatorów programu. dla dyrektorów szkół, które chcą dołączyć do programu, ale także dla wolontariuszy i rodziców. Wkrótce będzie dostępny także na naszej stronie w wersji elektronicznej.

Spis treści
Jak powstał projekt naszego programu „Czytamy razem” i jakie daje korzyści? 
Jak realizowany jest program „Czytamy razem”? 
Co jest celem działania wolontariuszy?
Kim są wolontariusze?
Komu pomagamy?
Dlaczego podejmujemy taką formę pomocy?
Jakie ogólne zasady obowiązują nas w działaniu?
Jakich spodziewamy się efektów?
Które dzieci odniosą największe korzyści z pracy z wolontariuszami? 
Jak szkoła może udzielić pomocy w organizacji spotkań z dzieckiem? 
Jak organizować spotkania z dzieckiem? 
Czego wolontariusze nie powinni robić? 
Jak powinien być przygotowany wolontariusz? 
Wskazania ogólne 
Wskazania szczegółowe 
Jak czytać razem, by doskonalić czytanie i rozwijać myślenie? 
Na początku, zanim zaczniesz czytać 
„Czytanie na raty” (Bogdanowicz, 1997, 2002)
„Książka mówiona” (Bogdanowicz, 1997, 2002)
„Czytanie chórem w parach” 
DEKALOG dla wolontariuszy pracujących z uczniami mającymi trudności w czytaniu (Bogdanowicz, 1994) 
Program „Czytamy razem” – korzyści dla dziecka 
Czy wolontariusze mogą udzielać skutecznej pomocy w przypadkach dysleksji? 
Co daje czytanie interaktywne? 
Jakie zalety ma program „Czytamy razem”? 
PAMIĘTAJ! 
Wolontariat w programie „Czytamy razem”
Jak pozyskać i utrzymać Wolontariusza? 
Czym jest wolontariat? 
Wolontariat w programie „Czytamy razem” 
Organizacja programu „Czytamy razem” 
Zadania Fundacji FLY 
Zadania spoczywające na szkole 
Zadania koordynatora projektu 
Zadania szkolnych koordynatorów programu 
Zadania wolontariusza 
Jak pozyskać wolontariuszy
i jak z nimi pracować? 
Określenie potrzeb organizacji 
Koordynacja programu wolontarystycznego 
Rekrutacja wolontariuszy 
Zakres obowiązków wolontariusza 
Przygotowanie wolontariusza do pracy 
Wprowadzenie i przeszkolenie wolontariusza 
Okres próbny 
Wspieranie i nadzorowanie pracy wolontariusza 
Nagradzanie wolontariuszy 
Zwalnianie wolontariusza 
Podsumowanie piętnastolecia programu „Czytamy razem” 
Narzędzia badawcze w ewaluacji programu 
Spotkania edukacyjne i warsztatowe 
Wnioski z oceny umiejętności czytania 
Zalety programu 
Wnioski na przyszłość 
Powiedzieli o programie…
Wypowiedzi wolontariuszy na temat programu „Czytamy razem” 
Wypowiedzi uczniów na temat programu „Czytamy razem” 
Wypowiedzi rodziców na temat programu „Czytamy razem” 
Włączenie się do programu „Czytamy razem” 
Materiały uzupełniające 
Ankieta dla rodziców dzieci objętych programem „Czytamy razem” 
Ankieta dla wolontariuszy 
Ankieta dla wychowawców klas – III lub polonistów klas IV - VI 
Karta obserwacji dziecka 
Notatki do Karty obserwacji dziecka 
Obserwacja dziecka, które uczestniczy w programie „Czytamy razem” 
Bibliografia

Built with from JoomlaShine